Caesar Groep

Privacy Statement Caesar Groep

Dit is de privacy statement van de Caesar Groep Rotterdam B.V. (kvk.nr 30124291) een besloten vennootschap gevestigd en kantoorhoudende in (3528 AJ) Utrecht aan de Janssoniuslaan 80 en van al haar dochterondernemingen, hierna genaamd Caesar.

Bij het bezoeken van onze website www.caesar.nl worden bepaalde persoonsgegevens van u verzameld en verwerkt. Omdat wij de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens erg belangrijk vinden, zien wij erop toe dat wij binnen onze bedrijfsvoering volledig in overeenstemming zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving aangaande privacy en bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring biedt informatie over persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Caesar is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Welke persoonsgegevens worden er verzameld en voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

a. Om op uw verzoeken te antwoorden en om u te informeren
Uw persoonsgegevens worden verwerkt als u ons contactformulier invult of uw persoonsgegevens achterlaat. Voor dit doel verwerken wij persoonsgegevens zoals uw naam, uw e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming.
b. Voor marketing doeleinden
Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor directe marketingdoeleinden en voor onderzoeksdoeleinden (onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening). Met betrekking tot directe marketingdoeleinden, worden uw persoonsgegevens verwerkt als u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van onze activiteiten en of ontwikkelingen (nieuws). Indien u niet wenst dat uw gegevens voor deze doeleinden worden gebruikt, dan kunt u dit kenbaar maken. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming.
c. Voor het technisch en functioneel beheer van de website
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens voor het technisch en functioneel beheer van onze website om te verzekeren dat onze website u een optimale gebruikservaring biedt. Voor dit doel is het mogelijk dat wij persoonsgegevens zoals uw IP adres, de pagina’s die u bezoekt, de
gebruikte browser, geografische data (bijvoorbeeld uw locatie), uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek verwerken. Wij doen dit door het gebruik van cookies. Zie in dit verband cookie verklaring op de website. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming en omdat Caesar het belangrijk vindt om haar website te verbeteren en haar te beschermen tegen cyberaanvallen of
andere onrechtmatige daden. 

3. Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de dienstverlening, het uitvoeren van een overeenkomst of indien de wet of een rechterlijk uitspraak ons hiertoe verplicht. In geval van gebruik door derden, zal Caesar overeenkomstig wet- en regelgeving zorgdragen voor toepasselijke verwerkersovereenkomsten waarbij de veiligheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de verwerker. Opslag van de persoonsgegevens vindt plaats in het relatiebeheersysteem van Caesar.

4. Hoe zijn uw persoonsgegevens beschermd?
Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen (ongewilde) vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of verkrijging van toegang, maakt Caesar gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Toegang tot de persoonsgegevens hebben alleen personen voor wie dat noodzakelijk is, en worden beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd.

5. Hoelang worden uw persoonsgegevens voor vermelde doeleinden bewaard?
Op het tijdstip dat het bewaren van de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is, zullen de persoonsgegevens worden vernietigd. Voor technische en functioneel beheer van de website zullen de gegevens niet langer dan de wettelijke termijn na bezoek van de website bewaard worden, tenzij specifieke omstandigheden een langere bewaartermijn rechtvaardigen.

6. Links naar andere websites of sociale media?
Onze website kan verwijzingen of koppelingen (bijvoorbeeld hyperlinks) bevatten naar andere websites van derden of u kunt op sociale media naar Caesar worden verwezen. Caesar is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via deze websites of sociale media worden uitgevoerd, en het privacy beleid en de cookie verklaring van Caesar zijn daarop niet van toepassing.

7. Hoe komt u met ons in contact om uw rechten uit te oefenen?
U heeft het recht om zonder kosten inzage te hebben in uw persoonsgegevens en deze zo nodig te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en de verwerking te beperken. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht om bezwaar tegen de gegevensverwerking te maken. Op het moment dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, kunt u
op elk gewenst moment uw toestemming intrekken. Uw verzoek tot uitoefening van deze rechten kunt u per mail toezenden aan info@caesar.nl.
Vragen of opmerkingen over het beleid inzake bescherming van persoonsgegevens, kunnen naar hetzelfde e-mailadres worden toegestuurd. In geval van klachten aangaande onrechtmatige verwerkingen van persoonsgegevens, kunt u terecht bij de toezichthoudende autoriteit, zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

8. Wijzigingen privacy statement
Dit privacy statement kan worden gewijzigd op het moment dat andere verwerkingen plaatsvinden dan beschreven. Toekomstige wijzigingen in de wijze waarop wij de bescherming van persoonsgegevens hebben georganiseerd, worden via dit privacy statement op onze website gepubliceerd. Om zeker te zijn dat u bekend bent met de wijzigingen, vragen wij u de privacyverklaring regelmatig te controleren. Deze versie van de privacy statement is van kracht sinds september 2019.

9. Contactgegevens
Vragen met betrekking tot ons privacy statement kunt u richten aan privacy@caesar.nl.