PRIVACY POLICY

Hier staat de privacy policy beschreven

Op onze site (www.caesar.nl) staat een vrij toegankelijke privacy policy omtrent het gebruik van onze site en hoe wij omgaan met door u achtergelaten persoonsgegevens.

Onze sites, toelichting vanuit privacy policy
De Caesar Groep beheert meerdere sites, zoals caesar.nl, caesarexperts.nl, caesarprogress.nl, mijnbuurtwelzijn.nl, garansys.nl, caesaroverheid.nl en caesarmetasoft.nl Deze sites zijn onder verantwoordelijkheid en in eigendom van de Caesar Groep ontwikkeld en worden door ons onderhouden en gehost. Deze sites vallen onder het recht en de regels van Nederland. Alle vragen m.b.t. privacy kunt u aan ons stellen via de op de sites vermelde contactgegevens.

Gebruik van de verzamelde data
Onze websites zijn primair bedoeld om u te informeren over onze bedrijven, diensten & oplossingen en voor promotie en werving. Caesar vraagt u niet via deze website naar bijzondere persoonsgegevens, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken De door u achtergelaten data wordt zorgvuldig en vertrouwelijk gebruikt en na gebruik verwijderd. Dit in  overeenstemming met het Nederlands recht (AVG). Zoals het recht om uw gegevens in te zien, over te dragen en te verwijderen.

Het voorkomen van Cookies
Zoals elke website maken onze websites gebruik van cookies om identificeerbaar gegevens op een systeem te bewaren. (Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer). Deze gegevens bevatten o.a. informatie over het type browser of de taalinstellingen van een browser. Cookies stellen ons in staat om informatie ‘technisch’  te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. U kunt uw browser zo configureren dat het aanmaken van cookies voorkomen wordt.

Informatie aan derden verkopen
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Heeft u vragen over dit privacy beleid dan kunt u contact met ons opnemen: info@caesar.nl

Aanvraag voor uitgebreid privacy reglement Caesar
Indien gewenst kunt de via info@caesar.nl vragen om de uitgebreide versie in de vorm van het privacy reglement Caesar. Deze ontvangt u dan zo spoedig mogelijk.