Resultaten Caesar groep

De Caesar Groep is een waardengedreven organisatie en wil het collectief innovatieve vermogen wat we samen met klanten en partners hebben ontwikkeld verder vergroten. We proberen daarmee samen het resultaat uit mensen en processen en met behulp van ICT te maximaliseren. We streven daarbij naar een bovengemiddelde groei in volume en marge hebben. Bij al ons doen en laten, als waarden gedreven organisatie, staan onze kernwaarden centraal:

 • We zijn vernieuwend
 • We zijn open en transparant
 • Samenwerken doen we met passie
 • Respect en integriteit staan hoog in ons vaandel
 • Successen worden gevierd

Bij de Caesar groep zijn klant- en resultaatgerichtheid, persoonlijke ontwikkeling en competentie management en zelfsturingsstructuur en professionele samenwerking, de basis ingrediënten van ons  DNA.

Hieronder de cijfers van de afgelopen twee jaar, waarbij we zien dat de balanspositie sterk verbeterd is, maar er weinig groei is.

 • (x € 1000,-)
 • Omzet
 • Bruto Toegevoegde Waarden
 • Bedrijfsresultaat*
 • Netto resultaat
 • Eigen vermogen
 • Solvabiliteit
 • Current ratio
 • 2019/2020
 • 30.616
 • 17.903
 • 1.896
 • 602
 • 5.280
 • 62.9%
 • 2,35
 • 2018/2019
 • 25.235
 • 17.972
 • 2.307
 • 833
 • 5.270
 • 72.1%
 • 3,04

*bedrijfsresultaat voor bonussen en bijzondere baten en lasten

In de komende jaren zullen we inzetten op de verdere professionalisering van de organisatie en willen we weer double digits gaan groeien. Ons bestaan als ICT dienstverlener is vooral te danken aan onze loyale klanten, van wie we een aantal al sinds de oprichting hebben mogen voorzien van de juiste dienstverlening om de concurrentiepositie en de continuïteit te verbeteren.