Jaarrekening 2017/2018

Resultaten Caesar groep

De Caesar Groep wil het collectief innovatieve vermogen wat we samen met klanten en partners hebben ontwikkeld verder vergroten. We proberen daarmee samen het resultaat uit mensen en processen en met behulp van ICT te maximaliseren. We streven daarbij naar een bovengemiddelde groei in volume en marge hebben. Bij al ons doen en laten, als waarden gedreven organisatie, staan onze kernwaarden centraal:

  • We zijn vernieuwend
  • We zijn open en transparant
  • Samenwerken doen we met passie
  • Respect en integriteit staan hoog in ons vaandel
  • Successen worden gevierd

 

 

 

Hieronder de cijfers van de afgelopen drie jaren, waarbij we zien dat de balans positie sterk verbeterd is, maar dat er te weinig groei is.

(x € 1000,-)                                        2017/2018       2016/2017

Omzet                                                         23.997             24.407

Bruto Toegevoegde Waarden                 17.041             17.098

Bedrijfsresultaat*                                       2.407                2.135

Netto Resultaat                                           1.019                    907

Eigen vermogen                                         4.706                4.066

Solvabiliteit                                                  66.5%                 64%

Current ratio                                                  2,54                  1,90

Voor de komende drie jaar hebben we een plan om van onze groeidoelstellingen ook werkelijkheid te maken. We zetten in op innovatie en willen met kleinere flexibele units sneller groeien. We scheppen extra aandacht voor talent- en leiderschap ontwikkeling. Tevens zullen we onze services naar onze kernklanten gaan verbeteren en vernieuwen. Wij bestaan dit jaar 25 jaar en zijn goed op weg om een dienstverlener te zijn, die haar klanten optimaal bediend en daarmee ook helpt de continuïteit te waarborgen.

*bedrijfsresultaat voor bonussen en bijzondere baten en lasten