Jaarrekening 2016/2017

Resultaten Caesar groep

De Caesar Groep wil het collectief innovatieve vermogen wat we samen met klanten en partners hebben ontwikkeld verder vergroten. We proberen daarmee samen het resultaat uit mensen en processen en met behulp van ICT te maximaliseren. We streven daarbij naar een bovengemiddelde groei in volume en marge hebben. Bij al ons doen en laten, als waarden gedreven organisatie, staan onze kernwaarden centraal:

  • We zijn vernieuwend
  • We zijn open en transparant
  • Samenwerken doen we met passie
  • Respect en integriteit staan hoog in ons vaandel
  • Successen worden gevierd

 

 

 

Hieronder de cijfers van de afgelopen drie jaren, waarbij we zien dat de balans positie sterk verbeterd is, maar dat er te weinig groei is.

(x € 1000,-)                                       2016/2017       2015/2016

Omzet                                                         24.407             24.210

Bruto Toegevoegde Waarden                 17.098             16.788

Bedrijfsresultaat*                                       2.135                2.252

Netto Resultaat                                              907                  903

Eigen vermogen                                          4.066              3.289

Solvabiliteit                                                     64%                58%

Current ratio                                                   1,90                 1,81

Voor de komende drie jaar hebben we een plan om van onze groeidoelstellingen ook werkelijkheid te maken. We zetten in op innovatie en willen met kleinere flexibele units sneller groeien. We scheppen extra aandacht voor talent- en leiderschap ontwikkeling. Tevens zullen we onze services naar onze kernklanten gaan verbeteren en vernieuwen. In 2018 bestaan we 25 jaar en zijn we goed op weg om een dienstverlener te zijn, die haar klanten optimaal bediend en daarmee ook helpt de continuiteit te waarborgen.

*bedrijfsresultaat voor bonnussen en bijzondere baten en lasten