Jaarrekening 2018/2019

Resultaten Caesar groep

De Caesar Groep is een waardengedreven organisatie en wil het collectief innovatieve vermogen wat we samen met klanten en partners hebben ontwikkeld verder vergroten. We proberen daarmee samen het resultaat uit mensen en processen en met behulp van ICT te maximaliseren. We streven daarbij naar een bovengemiddelde groei in volume en marge hebben. Bij al ons doen en laten, als waarden gedreven organisatie, staan onze kernwaarden centraal:

  • We zijn vernieuwend
  • We zijn open en transparant
  • Samenwerken doen we met passie
  • Respect en integriteit staan hoog in ons vaandel
  • Successen worden gevierd

Bij de Caesar groep zijn klant- en resultaatgerichtheid, persoonlijke ontwikkeling en competentie management en zelfsturingsstructuur en professionele samenwerking, de basis ingrediënten van ons  DNA.

 

 

Hieronder de cijfers van de afgelopen drie jaren, waarbij we zien dat de balans positie sterk verbeterd is, maar dat er te weinig groei is.

(x € 1000,-)                                        2018/2019       2017/2018

Omzet                                                         25.235             24.167

Bruto Toegevoegde Waarden                 17.972             17.041

Bedrijfsresultaat*                                       2.307                2.412

Netto Resultaat                                               833                1.012

Eigen vermogen                                         5.270                 4.706

Solvabiliteit                                                  72.1%                66.5%

Current ratio                                                  3,04                  2,54

In de komende jaren zullen we inzetten op de verdere professionalisering van de organisatie en willen we weer double digit gaan groeien. Het afgelopen jaar bestonden we 25 jaar, waarbij we gedurende het hele jaar festiviteiten gehad hebben. Ons bestaan als ICT dienstverlener is vooral te danken aan onze loyale klanten, van wie we een aantal al sinds de oprichting hebben mogen voorzien van de juiste dienstverlening om de concurrentiepositie en de continuïteit te verbeteren.

*bedrijfsresultaat voor bonussen en bijzondere baten en lasten