Van faillissement tot succes: het verhaal van Caesar Groep

Het was juli 1993 toen Hans van der Kooij werd opgebeld door Leon Smeets met het nieuws dat Modem Software, het bedrijf dat Hans in 1986 aan Buhrmann Tetterode had verkocht, op het punt stond failliet te gaan. Leon herinnerde Hans aan zijn belofte bij zijn vertrek in 1991 dat hij altijd gebeld kon worden bij problemen.

Hans was op dat moment bezig om als interim manager een reorganisatie door te voeren bij Trendsoft in De Meern en had de mogelijkheden om een doorstart te faciliteren. Samen met Leon organiseerde Hans een bijeenkomst voor medewerkers van Modem Software bij Trendsoft, waar hij het commitment vroeg van de aanwezige groep om met de curator in overleg te gaan. Alle 35 aanwezigen gingen akkoord en beloofden mee te gaan in de doorstart.

De doorstart

Hans ging aan de slag met de curator en nam de medewerkers over, samen met hun klantcontracten. De curator verplichtte zich om het concurrentiebeding van de medewerkers te handhaven. Omdat we voornamelijk bezig waren met Progress en detachering, werd in een gezamenlijke sessie de naam Propago bedacht. Met die naam werd Propago cv opgericht, met Hans als financier.

In augustus legde Hans iedereen hetzelfde arbeidscontract voor. Het bleek echter dat sommige mensen niet wilden tekenen op basis van uitspraken van de assistent van de curator. Deze persoon had de mensen blijkbaar verteld dat het concurrentiebeding voor de rechter geen stand zou houden (1).

Tegenslagen

Dit was een streep door de rekening van de doorstart. In plaats van 35 medewerkers met 25 klantcontracten, gingen slechts 15 medewerkers mee met 5 klantcontracten (2). We hadden nu 5 medewerkers die gedeeltelijk werkten, 5 mensen in de leegloop en 5 man in overhead. We leden in september 1993 een verlies van ƒ 100.000,= gulden.

Hans was niet van plan om elke maand ƒ 100.000,= gulden bij te leggen. Toen de omvang van de doorstart duidelijk werd, riep hij de 15 medewerkers bijeen in een zaaltje bij de Italiaan op de markt van Gouda. Hans zei dat als we op 1 april nog niet break-even waren, hij zou stoppen. Dat zette de druk op en creëerde een gevoel van urgentie om te handelen.

Een nieuwe richting

De basis voor het succes van Caesar werd toen gelegd op basis van de strategie van Walmart, waarbij we een discount dienstverlener wilden worden met hoge kwaliteit. Hans wilde groeien met HBO-ICT junioren, die vanwege de marktsituatie werkloos thuis zaten. Ze kregen een opleiding van 2 maanden met het Teeshot programma, waarna ze voor 45 gulden in de markt werden gezet en naar de klant konden rijden in hun Cinquecento. De eerste vier medewerkers werden op 1 december 1993 geworven, waaronder Twan Habraken en Hugo Menning.

In oktober kwamen ook Piet Vink en Harry Brink langs om te kijken of Hans ook een trainingscentrum wilde doorstarten. Samen maakten we een visie en starten TrainIT cv, wat een succesvolle trainingsorganisatie is geworden, met name op het gebied van office trainingen.

Het ontstaan van Caesar Groep

Op 1 april bleek ons bedrijf meer dan break-even te draaien, dus we gingen door met groeien. In augustus 1994 trad de tweede groep van 6 medewerkers in dienst, waaronder Alexander Vermeulen. Op 14 december werd de Caesar Groep Rotterdam opgericht en werden Propago cv en TrainIT cv ingebracht en omgevormd naar bv’s.

Hans had Caesar opgericht met de medewerkers en wilde bij zijn pensioen ook liefst van zijn aandelen af zijn. Dus toen het winstgevend werd, was de tijd gekomen om aandelen te verkopen cq te emitteren. Dat geschiedde in 1996, waarbij de eerste koers bepaald werd op  ƒ 5,70 gulden. In de aanloop naar 30 jaar Caesar Groep delen we meer over de historie van ons bedrijf.

(1) Hans verplichtte de curator om die 20 medewerkers aan te klagen, wat de curator na een jaar verloor. Deze zaak was op dat moment bijzonder in Nederland en daar is lesstof van gemaakt, wat op de HES in Rotterdam is gegeven.

(2) De eerste 15 medewerkers waren: Leon Smeets, Eric Kranenburg, Trees Overkamp, Theo van Hoof, Dick Hof, Mark Zoetbrood, Ruud Schouten, Wim van Schouwenburg, Kees Vreugdenhil, Jasper Kruter, Bobby Krul, Peter Poortman, Ruud Snoek en Roger Shaw.

Dit blog is een eerbetoon aan de vastberadenheid en het doorzettingsvermogen van Hans met de eerste 15 medewerkers. Hun loyaliteit en hun drang om er een mooi bedrijf van te maken, te beginnen met het ontwikkelen van het teeshot programma heeft geresulteerd in de Caesar Groep. Het is een verhaal van tegenslagen overwinnen en onder druk tot de beste oplossing en visie te komen voor de continuïteit van het bedrijf. Het is een verhaal waar mensen samen toe in staat zijn, zeker als in een recessie (1992-1993) je baan op de tocht staat en je wilt wegblijven bij een faillisement. Het is een verhaal dat inspireert en motiveert, en waar Caesar haar mooie fundament mee verkregen heeft.