Caesar Technology Office over vakmanschap en tech trends

Op 16 februari nam Dibran Mulder, voorzitter van de Caesar Technical Office en ‘professioneel computeraar’, een grote groep Caesarianen mee in de technologische trends die zij zien. Het CTO houdt de relevante trends en ontwikkelingen in de gaten voor de Caesar Groep. We delen er vijf met je.

Dibran Mulder

1. Data engineering

Het landschap rondom data engineering is enorm in beweging. Om de potentie van AI te kunnen benutten, is het op orde hebben van de zogeheten ‘data estate’ essentieel. We zien dat data engineering steeds meer concepten van cloud native software development overneemt. Best practices zoals CI/CD, monitoring en logging worden hier dan ook in toegepast. De ‘data analytics consultant’ functie zoals deze voorheen bestond, is een schaap met zeven poten geworden omdat het vakgebied steeds meer specialismes kent:

data engineering

Doordat data verzameling steeds complexer wordt, is data governance onderbelicht bij veel bedrijven. Er spelen vragen als: “Hoe stel ik alle data beschikbaar aan mijn medewerkers op een veilige en gestructureerde manier?”. Hiervoor wordt dan steeds vader de ‘data steward’ rol in het leven geroepen. Lees hier meer over in het blog data engineering trends 2023 van CTO-lid Bob Woets.

2. Platform Engineering

Platform Engineering is eigenlijk een countertrend tegen de ‘ver-individualisering’ van developmentteams. Door de opkomst en adoptie van de public cloud gingen de voordelen van centraliseren verloren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan identity access management, application discovery en API management.

3. Digital Immune System

Uit onderzoek van Gartner is gebleken dat door digitale transformatie 76% development teams verantwoordelijk zijn voor de primaire omzetstroom van hun bedrijf. Dit betekent ook dat downtime voor veel klanten gelijk staat aan omzetderving en imagoschade en cybercrime is in toenemende mate een primair risico voor bedrijven. Het is daarom noodzakelijk voor bedrijven om de kwaliteit en betrouwbaarheid van hun applicaties te verbeteren. Digital Immune systems is de overkoepelende trend waarin verschillende best practices zoals chaos en site reliability engineering worden toegepast.

digital immune system

4. Sustainable Technology

De EU heeft de Corporate Sustainability Reporting Directive opgesteld. Dat houdt in dat grote bedrijven zoals banken en verzekeraars (dragende bedrijven van onze economie) vanaf 2024 jaarlijks moeten rapporteren op een drietal vlakken: environmental, governance en social. Oftewel: wat is de ecologische voetafdruk van het bedrijf, wat is governancemodel en wat is de sociaal maatschappelijke impact. Vanaf 2026 zal dit ook gelden voor alle bedrijven die aan twee van de drie criteria voldoen: met meer dan 250 medewerkers, meer dan 40 miljoen omzet of 20 miljoen aan activa, iets om onze klanten en onszelf dus op voor te bereiden.

Dev Talks podcast

Meer weten over sustainable development? Luister dan aflevering 41 van Dibran’s podcast ‘Dev talks’ waarin hij en Florian in gesprek gaan met Tom Kennes, Sustainable Cloud Consultant. Hij houdt zich op wekelijkse basis bezig met het verduurzamen van de IT-branche en is ook lid van de Sustainable Digital Infrastructure Alliance.

5. Artificial Intelligence

Je kon er niet omheen de afgelopen tijd: ChatGTP. Dit recente voorbeeld van de vooruitgang van AI is vooral goed in algemene kennis, echter zijn er al verschillende toepassingen binnen software development waar je dit voor kunt inzetten. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Code genereren (ARM templates, unit tests, etc..)
  • Refactoren van code of het uitleggen van code (ARM to Bicep)
  • Een nieuwe taal interactief leren
  • User stories of documentatie vanuit code genereren
  • Documentatie met MermaidJs schrijven
  • Samenvattingen van documenten

We zien dat Microsoft Google onder druk zet door de AI die ontwikkeld wordt bij OpenAI, direct in te zetten in hun eigen producten, zoals Bing en Github Co-pilot. Microsoft heeft 49% van de aandelen van OpenAI, het bedrijf achter GTP maar ook Dall-E, die afbeeldingen kan genereren op basis van zoektermen. Inmiddels is ChatGTP al in Bing (tevens van Microsoft) geïntegreerd en daardoor is het aandeel van Google direct met 10% gekelderd. Deze AI verschijnt nu ook in de Github co-pilot en sommige modellen komen zelfs in Azure beschikbaar zodat je ze kunt gebruiken als service.

Wij zien AI niet als een bedreiging, maar als een kans. Ga co-creëren met AI! Het is immers de toekomst.