Caesar wint gunning rijksbrede RVO mantel

Uitslag Europese aanbesteding ministeries voor resultaatverplichte ICT-/IV-opdrachten bekend

Utrecht, 11 maart 2022 – Diverse ministeries en diens zelfstandige bestuursorganen gaan per april 2022 gebruikmaken van de raamovereenkomst voor (het tijdelijke ter beschikking stellen van ICT-professionals voor) resultaatverplichte opdrachten. Het gaat hier om dienstverlening voor “perceel 1”: uitbesteding van resultaatverplichte ICT-/IV-opdrachten volgens het kwaliteitsraamwerk voor IV-diensten. Deze raamovereenkomst kent een looptijd van maximaal 4 jaar waar de volgende ministeries gebruik van maken:

  • ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
  • ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
  • ministerie van Algemene Zaken,
  • ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
  • ministerie van Defensie,
  • ministerie van Financiën,
  • ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Rijkswaterstaat),
  • ministerie van Justitie en Veiligheid (Centraal Justitieel Incassobureau),
  • ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en
  • Sociale Verzekeringsbank.

Onder de raamovereenkomsten worden ICT-/IV-opdrachten uitgevraagd die betrekking hebben op ontwikkeling, beheer, advies en/of training, waarbij een combinatie van varianten ook mogelijk is. Voor elke aanvraag wordt een passende resultaatsgerichte vorm gekozen en wordt bepaald welke onderdelen vast – dan wel variabel – zijn (Proces, Resultaat, Geld en Tijd).

Met genoegen delen we mede dat Caesar dit type dienstverlening aan de ministeries mag gaan aanbieden. Caesar maakt hier onder meer gebruik van Garansys als unit met jarenlange ervaring in resultaatgerichte dienstverlening, zowel in de profit als non-profit sector. De rijksbrede resultaatverplichte opdrachten worden uitgevoerd met onze preferred partner TNG Staffing, een fullservice ICT-staffing specialist.

 De inhoud van de aanbesteding sluit uitstekend aan bij onze resultaatgerichte dienstverlening, ook in de overheidssector. Binnen Caesar is vanuit de relatie en de complementaire dienstverlening ervoor gekozen om samen te werken met TNG Staffing als preferred onderaannemer, aangevuld met een aantal geselecteerde specialistische onderaannemers. Ik ben ontzettend trots dat deze nieuwe samenwerking tot dit mooie succes heeft geleid! Ik kijk uit naar een plezierige samenwerking met alle ministeries die gebruik kunnen maken van de raamovereenkomst!

zegt Michel Brouwer (Bid Manager Caesar Groep).

Michel Brouwer

“De gunning van de raamovereenkomst voor rijksbrede resultaatgerichte opdrachten is een mooi succes, waarvoor wij ontzettend graag een samenwerking met Caesar zijn aangegaan! Dit samenwerkingsverband versterken wij met onze kennis op het gebied van de werving, selectie en inhuur van ICT-professionals. Zodoende creëren wij een complementair en elkaar versterkende win-win situatie dat ten behoeve komt van de maatschappelijk belangrijke rol die de ministeries en zbo’s in ons land innemen. Wij kijken uit naar een succesvolle en plezierige samenwerking op korte- en lange termijn!”

vult Geoffrey (Directeur TNG Staffing) aan.