ISO milieucertificering voor Caesar Groep

Caesar Groep is weer voor 3 jaar gecertificeerd met de milieucertificering ISO-14001. Dick Hof over de geslaagde hercertificering:

“Al vlak na onze oprichting hebben we gekozen voor een total quality management-organisatie, waarbij we vier resultaatgebieden hebben: onze werknemers, klanten, financiële stakeholders en de maatschappij. Als MVO organisatie vinden we het vanzelfsprekend om met een externe certificering aan te tonen dat we er echt werk van maken. Dat doen we dan ook al sinds 2011.”

Als ICT-dienstverlener hebben we een relatief lage footprint, de certificering gaat dan ook met name over huisvesting en mobiliteit. Enkele voorbeelden zijn digitaal werken, energie bezuinigende maatregelen in ons pand en bewuster omgaan met mobiliteit. In ons wagenpark hebben we veelal hybride en elektrische auto’s, maar we bieden ook andere keuzemogelijkheden. Zo hebben we medewerkers die hun eigen auto gebruiken in combinatie met een OV-kaart. We hebben steeds minder lease auto’s en onder andere daardoor halen we ons doel van een jaarlijkse reductie in CO2 uitstoot van minimaal 3%.

Een belangrijke aanbeveling ging over ketensamenwerking; we streven er in de komende jaren naar om proactiever samen te werken met toeleveranciers en klanten op het gebied van milieu. Een beter milieu begint bij ons allemaal!

Caesar kantoor - Utrecht Papendorp