ISO 9001:2015 certificering voor Caesar Groep

In juni 2023 vond de audit van ISO 9001:2015 plaats, daarin werd Caesar Groep getest op de norm voor de kwaliteitsmanagementsystemen. Dit heeft wederom geleid tot een positief resultaat (oftewel 0 afwijkingen). De positieve bevindingen delen we graag met jullie.

1. Vertaling naar eigen units:

Caesar Groep heeft succesvol de visie, missie en strategie van het bedrijf vertaald naar de eigen units. Dit laat zien dat we in staat zijn om de bredere organisatiedoelen te integreren en aan te passen aan de specifieke behoeften en doelstellingen van de units.

2. Klant- en medewerkersfocus:

De unit van Caesar Groep legt een sterke nadruk op klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid. Tijdens de audit is aangetoond dat er aandacht is voor het leveren van uitstekende klantenservice en het creëren van een positieve werkomgeving voor onze medewerkers.

3. Duidelijke filosofie met betrekking tot medewerkers:

Caesar Groep heeft een duidelijke filosofie en aanpak met betrekking tot medewerkers. We begrijpen het belang van betrokkenheid, empowerment en groei van medewerkers, wat heeft geleid tot een positieve werkcultuur en prestatieverbetering binnen de organisatie.

Natuurlijk zijn we onwijs trots op deze (her)certificering en kunnen we er weer drie jaar tegenaan!

ISO Certificering 9001:2015