Highlights innovatieavond februari

Tijdens een afgelopen innovatieavond presenteerde Dibran, de CTO van Caesar Groep, een fascinerende blik op de laatste ontwikkelingen van Artificial Intelligence. Hij belichtte verschillende ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in de afgelopen maanden. Hieronder worden de highlights kort toegelicht.

AI Grant

AI Grant is een initiatief opgestart door onder andere Nat Friedman dat gericht is op het financieel ondersteunen van veelbelovende projecten op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het doel is om innovatieve onderzoekers en ontwikkelaars de middelen te bieden die ze nodig hebben om baanbrekende AI-oplossingen te ontwikkelen. Dit programma helpt bij het overbruggen van de kloof tussen idee en realisatie, waardoor de vooruitgang van AI-technologie wordt versneld.

Vesuvius Challenge

De Vesuvius Challenge is een wedstrijd die gericht is op het gebruik van machine learning en computer vision om de Herculaneum-papyri, bewaard gebleven na de uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Christus, te ontcijferen zonder ze te beschadigen. Het doel is om nieuwe methoden te ontwikkelen voor het lezen van deze oude teksten, met significante geldprijzen voor succesvolle oplossingen.

Chat Arena Leaderboard

LMSYS Chatbot Arena Leaderboard is een ranglijst of scorebord dat de prestaties en rangschikkingen bijhoudt van chatbots die deelnemen aan een competitie of uitdaging binnen een platform genaamd LMSYS. Dit leaderboard biedt een overzicht van hoe goed elke chatbot presteert in vergelijking met anderen, op basis van criteria zoals nauwkeurigheid, snelheid, en gebruikerstevredenheid.

ChatGPT GPT’s

GPT’s zijn op maat gemaakte versies van ChatGPT. Daarin kunnen zaken zoals de system prompt, tools en dergelijke aangepast worden. Daarnaast is het ook mogelijk om extra informatiebronnen te ontsluiten. Deze mogelijkheden stellen gebruikers in staat om specifieke versies van GPT te creëren die zijn afgestemd op hun unieke vereisten en toepassingen.

Retrieval Augmented Generation ontwikkelingen zoals Colbert v2 van Stanford

Retrieval Augmented Generation (RAG) ontwikkelingen, zoals Colbert v2 van Stanford, betreffen het verbeteren van AI-modellen door ze niet alleen te laten genereren op basis van wat ze ‘weten’, maar ook door ze actief informatie te laten ophalen tijdens het generatieproces. Dit leidt tot meer accurate en informatieve antwoorden, en in het geval van Colbert v2, tot een systeem dat op grote schaal miljoenen bronnen van informatie kan gebruiken.

Thousands of AI Authors on the Future of AI

Dit onderzoek brengt de meningen en verwachtingen van duizenden AI-experts samen over de toekomst van kunstmatige intelligentie. Het onderzoekt de potentiële ontwikkelingen, kansen en zorgen die gepaard gaan met de voortdurende vooruitgang van AI-technologie. Dit biedt waardevolle inzichten in hoe de toekomst van AI vormgegeven kan worden door de huidige generatie onderzoekers en ontwikkelaars.

Multi Modal LLM’s in combinatie met embodiment

Multi Modal Large Language Models (LLM’s) in combinatie met embodiment betekent de integratie van LLM’s die meerdere vormen van data kunnen verwerken (zoals tekst, beeld, en geluid) met fysieke systemen of robots. Dit stelt AI in staat om te opereren in en interactie te hebben met de fysieke wereld op manieren die voorheen niet mogelijk waren, wat nieuwe mogelijkheden opent voor automatisering en intelligente assistentie.

De innovatieavond in februari 2024 werd georaniseerd door Ronald (Influsense), Dibran (Cloud Republic) en Ivan (Creates). 

Ben jij bij de volgende innovatieavond aanwezig? Op 28 mei 2024 komen we weer bij elkaar om kennis te delen en sparren met like-minded techies! Meld je aan via de button.