De mens en de digitale wereld

Directieleden Luc Spaas en Inès de Wit werden geïnterviewd door Computable over de nieuwe strategie van Caesar Groep. 

Caesar Luc en Inès

De menselijke maat, sinds de oprichting hét DNA van de Caesar Groep, krijgt een boost binnen de strategische heroriëntatie. De combinatie van mens en technologie vormt de motor van de digitale transformatie. “We investeren juist verder in deze succesfactor. Onze inspiratiebron is FC Barcelona.”

Caesar verstevigt zijn fundament met een onderscheidende speelwijze, ambitieuze spelers die zich continu ontwikkelen en heldere waarden. Volgens Luc Spaas, COO bij de Caesar Groep, is het Caesar-fundament, naast een duidelijke technologische visie, cruciaal om klanten succesvol te maken tijdens de digitale transformatie. “Daarvoor werken we samen met klanten in teams, tonen we een kritische houding naar elkaar en stimuleren we leiderschap en persoonlijke ontwikkeling om doelen te verwezenlijken.”

Het Caesar-DNA is absoluut onderscheidend in de markt: het maakt de IT-samenwerking herkenbaar en zorgt dat de doelstellingen met plezier worden gerealiseerd. “De Caesar Groep streeft naar een honderdjarig bestaan; de lange termijn is leidend. Ontwikkeling gaat boven winstmaximalisatie op de korte termijn”, benadrukt Inès de Wit, CFO bij de Caesar Groep.

De Caesar Groep is een bedrijvenfamilie die bestaat uit de businessunits Caesar Overheid, Caesar Experts, Cloud Republic, Creates, Garansys en Caesar ViaNova. De organisatie, die sterk waardengedreven is door haar DNA, excelleert ruim 27 jaar als IT-dienstverlener met mooie technologieën.

“‘De mens maakt het verschil in de digitale wereld: ambities van organisaties worden werkelijkheid!’”

Toename personalisatie

De digitale transformatie wordt gevoed door data en cloudgerichte oplossingen en kent de hoofdthema’s optimize operations, empower employees, engage customers en transform products. Luc Spaas: “De combinatie van data en cloud zorgt  voor fors meer vraag naar inzichtelijke data, personalisatie en security. De inzichten groeien en daarmee ook de ontwikkeling van de mens binnen organisaties.” Inès de Wit vult aan: “Naast behoefte aan inzicht zal ook de schaalbaarheid en kostenefficiëntie belangrijk blijven.”

Gedragsontwikkeling is key

De strategische heroriëntatie vraagt om investeringen binnen de Caesar Groep. Niet alleen investeringen in technische ontwikkeling, maar ook gedragsontwikkeling en leiderschap krijgen aandacht. Inès de Wit: “Binnen onze Caesar Academy organiseren we trainingen en workshops die het strategische fundament verankeren. We laten mensen persoonlijk groeien. Hiermee wordt het DNA van Caesar gevoed. En we gaan nog een stap verder. Onze Academy zal opengesteld worden voor klanten.” Luc Spaas verklaart: “Het komt erop neer dat je samen met de klant persoonlijke groei doormaakt.”

“‘Meer dan een club'”

Filosofie FC Barcelona

Voor de nieuwe koers heeft Caesar zich laten inspireren door FC Barcelona. “Hun slogan is: ‘més que un club’ ofwel: meer dan een club. Volgens hun filosofie blijft de attractieve en herkenbare speelwijze het fundament waar ze voortdurend naar handelen. Ze halen niet alleen spelers binnen die passen in hun speelwijze, maar die zich ook voortdurend willen ontwikkelen. Toegewijde spelers die inspirerend zijn voor anderen. En die er alles aan doen om de gezamenlijke doelen te behalen. De vraag die we ons stelden: wat kunnen wij hiervan leren?”, legt Luc Spaas uit. “We ontwikkelden drie essentiële fundamenten, te weten: 1) de waarden ‘doelgericht’ en ‘harmonie’ met onze overtuiging dat die elkaar versterken; 2) mensen die de betere versie van zichzelf willen worden; en 3) een herkenbare werkwijze gericht op vandaag en morgen.”

Daarmee is Caesar volgens Inès de Wit en Luc Spaas ook ‘més que un’ IT-dienstverlener. “De klant krijgt hoogwaardige oplossingen, inspirerende en toegewijde mensen die graag samenwerken met het oog op het gevraagde resultaat op de korte en lange termijn.”

Verwachtingen heroriëntatie

Caesar verwacht dat de koersbijstelling bestaande en nieuwe opdrachtgevers aanspreekt. “Caesar nodigt de markt uit om hierover in gesprek te gaan.” Ook de Academy gaat veel belangstelling oogsten. Inès de Wit: “De markt ziet dat bij succesvolle toepassingen binnen de digitale transformatie de mens het verschil maakt.”

De technologie gaat sneller dan organisaties aankunnen. Luc Spaas: “Als IT-partner in de digitale transformatie richten we ons dus zeker niet alleen op de technologie. De energie die Caesar wil laten ontstaan tussen mensen en technologie leidt tot een sterkere marktpositie van onze klanten. Ambities van organisaties worden werkelijkheid! De bewijslast komt te liggen in de opdrachttevredenheid. Momenteel wordt deze gewaardeerd met een acht. De ambitieuze doelstelling is een negen.”

Caesar Luc en Inès