Caesar Overheid sluit aan bij SynProfs om samen de defensie mantel te bedienen

Het Ministerie van Defensie heeft SynProfs geselecteerd als één van de 7 vaste leveranciers voor de inhuur van extern personeel en expertise. Caesar Overheid is door SynProfs gevraagd om zich aan te sluiten om deze mantel samen te bedienen. Hierbij is SynProfs de mantelleverancier en Caesar Overheid benoemd onderaannemer. Deze officiële samenwerking is ook door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat goedgekeurd. SynProfs wenst gebruik te maken van de kennis en ervaring die Caesar Overheid de afgelopen jaren heeft opgedaan in het bedienen van het Ministerie van Defensie, met betrekking tot het plaatsen van ICT-professionals. Waar Caesar Overheid zelf ook heeft meegedongen in de aanbestedingsprocedure, maar niet was geselecteerd, is deze samenwerking voor Caesar Overheid een mooie kans om samen met SynProfs de opgedane kennis en kunde van de Defensieorganisatie verder uit te bouwen en Defensie te kunnen blijven bedienen met haar dienstverlening. Om te zorgen dat het Ministerie van Defensie haar focus volledig kan leggen op haar kerntaken, zal SynProfs samen met Caesar Overheid de komende 4 jaren voor de bemiddeling van IT-specialisten zorgen. De raamovereenkomst gaat in op 01 maart 2023, heeft een looptijd van vier jaar en een geraamde totale opdrachtwaarde van 300 miljoen euro.

Het Ministerie van Defensie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Het ministerie van Defensie huurt via deze nieuwe raamovereenkomst een grote diversiteit aan ICT-Professionals in.

SynProfs

SynProfs is opgericht in 2013 als netwerkcollectief voor zelfstandige ICT-Professionals. Ontstaan vanuit het idee om door samenwerking meer te bereiken. SynProfs wil kennis en relatienetwerken met elkaar delen en zo “samen succesvol” zijn. SynProfs zorgt voor synergie door de juiste professionals en relaties met elkaar in contact te brengen, zodat zij elkaars ontwikkeling en vakmanschap kunnen versterken. IT-Professionals werkzaam als ZZP’er of in loondienst kunnen via SynProfs aan de slag bij diverse bedrijven en overheidsorganisaties. SynProfs heeft naast Defensie o.a. grote raamcontracten bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (RVO, Agentschap Telecom, ACM, CPB) het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (NVWA, Staatsbosbeheer), Justitie en Veiligheid (Kinderbescherming, NFI, Justid, Justis, Kansspelautoriteit, Slachtofferhulp Nederland) en Dienst ICT Uitvoering (DICTU). Daarnaast levert SynProfs aan diverse bedrijven en semi-overheden, die bewust kiezen voor deze persoonlijke aanpak en aandacht.

Caesar Overheid is onderdeel van de Caesar Groep: De Caesar groep is een Nederlandse ICT-dienstverlener die zich heeft gespecialiseerd in detachering, technologisch advies, projecten en beheer, en is de digitale partner voor klanten binnen de overheid en de commerciële sector. Caesar Overheid is de digitale partner voor klanten binnen de overheid.

SynProfs en Caesar Overheid zijn complementair aan elkaar. De kracht van SynProfs en Caesar Overheid is dat beide organisaties elkaar aanvullen en versterken in hun dienstverlening. SynProfs is als geen ander in staat om synergie te creëren door de juiste professionals en relaties met elkaar in contact te brengen, zodat zij elkaars ontwikkeling en vakmanschap kunnen versterken. De kracht van Caesar Overheid zit in de diepgaande ervaring binnen de overheidssector, waar zij dankzij een persoonlijke aanpak hun opdrachtgevers al jarenlang succesvol voorzien van de juiste professionals. Beide organisaties staan vol enthousiasme klaar om Defensie te ondersteunen bij al haar externe inhuur!”.

Michel Brouwer, Caesar Overheid

‘Ontzettend trots’

Michel Brouwer, Bidmanager Caesar:

“Binnen Caesar Overheid is vanuit de relatie en de complementaire dienstverlening ervoor gekozen om samen te werken met SynProfs. Ik ben ontzettend trots dat Synprofs ons in vertrouwen neemt, waarbij we gezamenlijk het Ministerie gaan bedienen. Ik kijk uit naar een plezierige samenwerking met het Ministerie van Defensie die gebruik gaat maken van de raamovereenkomst en de samenwerking tussen Caesar Overheid en SynProfs voor de komende jaren.”

‘Zeer verheugd’

Dennis Iliohan, Commercieel Manager SynProfs:

‘’Wij zijn zeer verheugd dat Caesar kiest voor SynProfs. Na een aantal intensieve gesprekken om de samenwerking vorm te geven heb ik er veel vertrouwen in dat we deze mooie opdrachtgever de komende jaren zullen voorzien van goede IT-Professionals.’’