Jaarrekening 2015

Resultaten Caesar groep

De Caesar Groep wil innovatieve formules in de markt zetten, die een bovengemiddelde groei in volume en marge hebben. Samen met klanten, medewerkers en partners creëren we die nieuwe formules, waarmee de klant zijn bedrijfsvoering sterk kan verbeteren. Bij al ons doen en laten, als waarden gedreven organisatie, staan onze kernwaarden daarbij centraal:

  • We zijn vernieuwend
  • We zijn open en transparant
  • Samenwerken doen we met passie
  • Respect en integriteit staan hoog in ons vaandel
  • Successen worden gevierd

 

 

 

Hierbij de cijfers van de afgelopen drie jaren, waarbij we zien dat de strategie die we ingezet hebben in 2012, ook tot uiting begint te komen in de cijfers.

(* .000 euro’s)                          2014/2015     2013/2014     2013/2012

Omzet                                           23.145              20.099             26.439

Bruto Toegevoegde Waarde    16.087                13.962             19.272

Bedrijfsresultaat                          1.537                      641                   973

Netto Resultaat                               380                        52              (2.243)

Eigen vermogen                           2.399                  2.020                1.854

Solvabiliteit                                     36%                     33%                  25%

Current ratio                                   1,14                     1,02                  0,94

De komende jaren zal iedere organisatie haar business model / producten / diensten dienen aan te passen aan de veranderende tijd. De Caesar Groep wil meer – en meer op basis van waarde voor de klant – onze dienstverlening inrichten. We willen daarmee onze klanten ondersteunen, middels ICT, bij het resultaat en de continuïteit verder te verbeteren.