SUCCESVOL SAMENWERKEN BEGINT MET VERTROUWEN

 

 

Succesvol samenwerken begint met vertrouwen

De 10e editie van de Big Improvement Day (BID) op de derde dinsdag van januari was een groot succes. Deze dag is opgezet om topmensen uit het bedrijfsleven, de overheid en onderwijs bij elkaar te brengen om kennis te delen, elkaar te inspireren en gezamenlijke innovaties te stimuleren of te ontplooien. Caesar is partner van BID en nodigt ieder jaar haar klanten en ambassadeurs uit. In totaliteit hebben ongeveer 700 mensen zich vermaakt bij uiteenlopende sessies en workshops.

Workshop Samenwerking & Regelgeving

Éen van deze workshops met als onderwerp: ‘Samenwerking & regelgeving, vriend of vijand?’ werd verzorgd door Caesar Overheid. De workshop begon met een drietal inleiders uit de overheidssector en het bedrijfsleven. De inleiders waren Mark Bressers (directeur regeldruk en ICT-beleid min EZ), Jan Gudde (CIO min BZK) en Luc Spaas (directeur Garansys). Ze schetsten de huidige problematiek als overheid en bedrijfsleven nu met elkaar gaan samenwerken, vaak wordt deze samenwerking gedicteerd door een Europese aanbesteding die in het verleden is gedaan. Mark Bressers gaf een voorzet door voor te stellen om innovatieve (ICT-)projecten onder gezamenlijke regie en verantwoordelijk uit te voeren. Zowel de desbetreffende leverancier als overheidsinstantie nemen hierbij 50% van de investering voor hun rekening.

Een ontmoetingsplek creëren

Jan Gudde maakte de huidige aanbestedingsproblematiek heel erg duidelijk met een voorbeeld: hij wilde graag een koffiezetapparaat op de afdeling plaatsen met lekkere koffie om ervoor te zorgen dat collega’s elkaar meer zouden ontmoeten en daardoor beter met elkaar zouden gaan samenwerken. Gudde stuitte echter op een muur van verzet, van collega’s elders in het gebouw die ook lekkere koffie wilde en uiteraard ook de huidige leverancier van koffie die een deel van zijn omzet door het putje zag gaan. Terwijl zijn enige doel was om de samenwerking op de afdeling te verbeteren en het middel hiervoor een goed koffiezetapparaat is.

 

 

 

 

Na deze diverse inleidingen gingen de deelnemers in kleine groepen uit één om zelf aan de slag tijdens een korte brainstormsessie. De opdracht was om zelf te komen met concrete ideeën hoe wij de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven kunnen verbeteren.

Tot slot gaf iedere groep een terugkoppeling aan de zaal met wat ze hadden bedacht. Hieruit is de volgende top drie gekomen:

Werk aan het vertrouwen, er moet meer vertrouwen ontstaan tussen overheid en bedrijfsleven om tot een betere samenwerking te komen. Stel het vertrouwen boven regels en start bijvoorbeeld met een try out.

Durf fouten te maken en durf die ook toe te geven. Durf op eerdere beslissingen terug te komen en leg dat dan ook goed uit.

Neem een innovatieparagraaf op in de aanbesteding. Als leverancier mag je dan ‘ongevraagd’ met verbetervoorstellen komen en mag je deze toepassen indien dit tot kosten- en/of efficiëncyvoordelen leiden.

We hebben besloten met deze top drie gezamenlijk aan de slag te gaan en hopen we hiermee een constructieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.