Caesar DNA

Caesar DNA

Het Caesar DNA is wat ons met elkaar verbindt en dat ons tot echte Caesarianen maakt. Twan Habraken werkt al sinds het begin bij Caesar, hij weet dus als geen ander wat ons DNA inhoudt.

Al meer dan 25 jaar geeft Caesar Groep ruimte aan teams  om – samen met klanten – het beste resultaat te behalen. Ons doel is om met zelfsturende teams van IT-professionals hoogwaardige IT te leveren, die de verwachting van onze klanten overtreft. Elke dag opnieuw.

Caesar heeft de ambitie om honderd jaar te worden. Een Koninklijke status, die alleen bereikt kan worden door continuïteit, resultaat en groei. Ons Caesar DNA vormt hiervoor de basis. Dat zie je terug in het gedrag van onze Caesarianen en in onze processen en systemen.

Klant,- en resultaatgerichtheid vormen de kern van onze organisatie. De doelstellingen van onze klanten staan altijd centraal. Onze zelfsturings-structuur zorgt ervoor dat wij efficiënt en transparant werken en altijd gericht zijn op verbetering en vernieuwing.

Professionele samenwerking is een belangrijke kerncompetentie van mensen die bij Caesar werken. Samen zijn wij verantwoordelijk voor een goede onderlinge samenwerking in
een prettige, collegiale sfeer.

 

 

 

 

Ten slotte investeren wij als organisatie continu in de expertise en competenties van onze teams (competentie-management) en in de persoonlijke ontwikkeling van onze mensen.

Er is niet alleen aandacht voor het individu, maar juist ook voor het team en onze units en daarmee voor de ontwikkeling van Caesar als geheel.

Medewerker Caesar Twan Habraken

~ Twan Habraken