Minder files door slimmigheden en mentaliteitsverandering

Vooral in de avondspits staan we steeds vaker vast.

Minder files door slimmigheden en mentaliteitsverandering

20 november 2016

file

Vooral in de avondspits staan we steeds vaker vast (Foto: Pixabay)

DEN BOSCH – We zitten midden in het ‘fileseizoen’, het ene na het andere filerecord wordt ‘gebroken’. Reden: de economie draait weer op volle toeren. Bovendien komt er minder nieuw asfalt bij dan voorheen. Rekeningrijden wordt door het ministerie van I&M niet als oplossing gezien. Er is ook niet één oplossing, dit vraagt ook om een multidisciplinaire aanpak, een betere samenwerking in de (transport)keten én een mentaliteitsverandering.

Uit een recente publicatie van Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) blijkt, dat het aantal files in de komende vijf jaar fors zal toenemen. Het KiM heeft berekend, dat het reistijdverlies tot 2021 stijgt met 38 procent ten opzichte van 2015, rekening houdend met de wegcapaciteit die erbij komt. Doe je er op de A2 een uur over om van ’s-Hertogenbosch naar Utrecht te rijden in de spits, binnenkort zal dat anderhalf uur zijn. Vorig jaar berekende TNO, dat de economische schade voor het wegvervoer 850 miljoen euro bedraagt. Onlangs werd bekend, dat de totale CO2-uitstoot is afgenomen, maar de transportsector stootte in het derde kwartaal vijf procent meer CO2 uit. Gezien de nieuwste KiM-cijfers zal deze economische én milieuschade alleen maar toenemen. Dat moet én kan echt anders.

De reflex van een aantal belangenclubs, ANWB, Bovag en Transport en Logistiek Nederland, is de roep om meer asfalt. Helaas is dit niet de enige oplossing. Uiteraard dienen knelpunten in de infrastructuur te worden aangepakt. Het is niet meer van deze tijd dat er nog knooppunten zijn waar verkeerslichten staan, zoals bij knooppunt Hooipolder waar de A27 en A59 elkaar kruisen. Verlenging van het structuurfonds van 2028 naar 2030 levert 10 miljard euro extra voor infrastructuur op, maar de files zullen hierdoor niet afnemen en er zullen ook nog steeds verkeerslichten blijven staan op knooppunt Hooipolder.

 

Fors meer geld naar OV

Er zijn meer maatregelen nodig om de doorstroming te verbeteren. Te beginnen met een forse investering in het Openbaar Vervoer. We hebben het idee, dat met de komst van grotere NS-stations en extra sporen, het Openbaar Vervoer ‘af’ is. Dat is een illusie. De nieuwe en flexibele NS-dienstregeling is een stap in de goede richting, maar het spoor tussen Utrecht, ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven dient te worden verdubbeld om de toestroom van treinreizigers aan te kunnen. De Noord/Zuidlijn in Amsterdam is het tussenstuk van een metrolijn die moet gaan rijden van Almere naar Schiphol.

Daarnaast dient de infrastructuur die we hebben beter én slimmer te worden benut. Het Rijk heeft hiervoor al het ‘Programma Beter Benutten’, een pakket praktische maatregelen: meer fietsenstallingen bij stations, betere reisinformatie en kortere wachttijden bij sluizen. Hieronder valt ook de ontwikkeling van Intelligente Transport Systemen (ITS). Bij ITS sturen weggebruikers en installaties naast de weg signalen naar elkaar, hierdoor weten navigatiesystemen en -apps waar een file gaat ontstaan en past de route hierop aan.

Innovatie in de transportketen

Je moet echter tevens de vraag stellen: is het noodzakelijk dat die vrachtwagen de weg op gaat? Wij zijn bijvoorbeeld bezig met een veevoederfabrikant om hun leveringen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Nog voordat de boer(in) door heeft, dat hij/zij nieuw veevoer moet bestellen, staat de vrachtwagen met veevoer bij de boerderij op het moment dat deze toch al in de buurt is. Zo hoeft die vrachtwagen een paar dagen later niet opnieuw te gaan rijden.

Tot slot zullen ook medewerkers van bedrijven en organisaties na moeten gaan denken over hun capaciteitsbelasting. Het kantoor wordt een ontmoetingsplek om met collega’s te vergaderen. Plan bijvoorbeeld twee kantoordagen per week in met overleggen en de rest van de week werk je (dichtbij) thuis. Technisch is alles allang mogelijk, iedereen bezit de mobiele apparatuur om te skypen en te werken op digitale (samen)werkomgevingen. Dit vergt echter wel een mentaliteitsverandering, vooral bij het (midden)management. Men dient medewerkers op hun output te gaan sturen in plaats van hun input. Dit vraagt om de nodige (mentale) aanpassingen, maar uiteindelijk leidt dit alles tot minder files, minder CO2-uitstoot en een gezondere mens.Vivat, crescat, floreat!

drs. Eddie Altenburg-Collin is salesmanager Overheid bij ICT-bedrijf de Caesar Groep

http://www.dichtbij.nl/den-bosch/regio/artikel/4275280/minder-files-door-slimmigheden-en-mentaliteitsverandering.aspx